Finsk Tango! Del 3 av 3, Den sverigefinska tangon

Här finns inget ljud
Längtan och saknad är en stor del av den finska tangon och det var något som de sverigefinska invandrarna kunde relatera till så de gjorde tangon till sin.

Under 50-, 60- och 70-talet flyttade flera hundra tusen finnar till Sverige. Finland hade det svårt ekonomiskt efter kriget men i Sverige fanns det gott om arbete. För många nyinflyttade var de finska dansställena en trygghet i det nya landet där språket och kulturen var främmande.

Den romantiska bilden av det förra hemlandet genomsyrade den finska tangon i Sverige och gjorde att den bevarade efterkrigstidens melankoli och sound.

Vi hör bland annat Darya och Månskensorkestern som spelar sverigefinsk tango idag och Anders Rixer som flyttade till Sverige som 6 åring. Han berättar hur han blev slagen i skolan när han pratade finska och till slut bytte sitt finska namn till ett svenskt, och hur han hittade tillbaka till sina finska rötter långt senare - genom tangon.