Folkets Dikt: "Skogen" av Bo Setterlind

1:01 min
Första rad: Har du glömt att skogen är ditt hem Uppläsning: Harald Leander Önskad av: Heléne

Diktsamling: Nefertitis visdom och andra dikter, Bonniers, 1968

MUSIK: Gunnar de Frumerie: Sarabande ur Pastoral svit

EXEKUTÖR: Jan Bengtsson, flöjt och Bengt-Åke Lundin, piano

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Gunnar De Frumerie - Pastoral Svit (Op 13 A)
    Jan Bengtson, Bengt-Åke Lundin
    Scandinavian Light
    Etikett: Arietta