Författaren Per Gunnar Evander är död

6:00 min
Filmfestivalen i Cannes har inletts och om att var femte skolbarn sällan eller aldrig får ta del av scenkonst.

Producent: Estrid Holm

Programledare: Amanda Niklasson