Förkortningar – förenklar eller försvårar?

30 min
De är tänkta att förenkla men kan ibland snarare förvirra och försvåra. Vilka skrivregler gäller för förkortningar? Och kan man verkligen göra ett verb av en förkortning?

Veckans språkfrågor

Bör förkortningar alltid skrivas ut?

Kan man förkorta ”på grund av” med p.gr.a eller är det bara p.g.a som gäller?

Ska man alltid ha punkter i förkortningar?

Ska initialförkortningar skrivas med gemener eller versaler, vd eller VD, it eller IT?

Vad har hänt med förkortningen o.s.a. som nu kan användas som verb i meningar som till exempel “jag har osat till festen”?

Är det korrekt att använda h som förkortning för timma i svenska texter?

Har ordet te något att göra med en portugisisk förkortning från 1600-talet?

Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.