Förlossningsskador, valrapportering, integration

30 min
Ring P1 från Gävle om bland annat förlossningsskador, rapporteringen om valet i Ryssland och integration. Programledare: Jenny Roosqvist, ansvarig utgivare: Staffan Mälstam

Granskningsnämnden har slagit fast att det i ett av lyssnarsamtalen i det här programmet framförs åsikter som är uppenbart kränkande mot personer med invandrarbakgrund, muslimer och afghaner. Granskningsnämnden anser inte att programledaren, i enlighet med demokratibestämmelsen, tog avstånd från eller bemötte dessa åsikter och har därför fällt Sveriges Radio för att ha brutit mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft i sändningstillståndet.

Musik som spelats i avsnittet

  • 09.30
    Mawillies - Khuzwayo
    Album: Intwenjani
    Bolag: Universal Music (Pty) Ltd.