Franska stenarna och den wallerska tuben

9:29 min
Följ med på fartyget Fyrbjörn som byter ut ledfyren Franska stenarna i Nämdöfjärden i Stockholms skärgård. En ganska liten fyr men under kobben döljer sig en hisnande klaustrofobisk historia.

Svenska fyrar går till sjöss! Närmare bestämt ombord på Sjöfartsverkets arbetsfartyg Fyrbjörn som bland annat har som uppgift att serva fyrar längst kusterna. Dagens uppgift är att byta ut fyren Franska stenarna i stål som sattes dit 1916 och ersätta den med en ny fyr i knallgrön plast.

Sjöfartsverket byter ut ett 20-tal ledfyrar under sommaren, tanken är att de nya inte ska kräva så mycket underhåll och att fyrljuset ska bli skarpare och mer pålitligt. 

1895, då skären saknade fyr, förliste ångfartyget Södra Sverige på platsen. Alla ombord räddades men bärgningen blev långvarig och besvärlig. Under bärgningen testade man en ny bärgningsmetod, man hissade ner en dykare genom en tub på 60 meter. Längst ned i röret, i kammaren, fanns mekaniska armar och genom dem skulle dykaren fästa krokar i vraket. Ett minst sagt riskfyllt projekt.

Medverkande:
Mikael Arvidsson, skeppare på Fyrbjörn.
Göran Ekberg, marinarkeolog och intendent Statens maritima och transporthistoriska museer.