Frode <3 Insekter

6:10 min
Insekter i djuronsdag! 7-åriga Frode tycker extra mycket om humlor, och hemma hos honom bor dessutom två vandrande pinnar.