Frukostseminarium: Om klassbakgrund och nyhetskonsumtion

60 min
Är det demokratiskt viktigt att människor förstår varandras världar och perspektiv? Hör #srfrukost om hur mediekonsumtion och klassbakgrund hänger samman.

Påverkas förtroendet för medierna av om man hänger med i nyhetsflödet eller inte? Bidrar kunskapsgap och livsstilsgap till att cementera förutsättningar att ta del av, och höras, i den offentliga debatten? Vilket ansvar har medierna för att locka fler? Är det viktigt eller oviktigt att det finns medier som samlar många?

Seminariet inleds med ett samtal mellan moderator Erik Blix och Johan Lindell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet och författare till ”Smaken för nyheter – klasskillnader i det digitala medielandskapet”.

I panelen:
• Tilde de Paula Eby, programledare och journalist på TV4
• Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet
• Olov Carlsson, biträdande programdirektör med ansvar för innehållsproduktion, Sveriges Radio
• Patrik Lundberg, författare och journalist, Dagens Nyheter

Producent: Mimmi Fristorp