Frukostseminarium: Opartisk, vad är det?

60 min
Vad betyder det egentligen att rapportering är ”opartisk”, och hur märks det av i nyhetsutbudet? Skiljer sig ansvaret för att erbjuda en opartisk politisk bevakning åt mellan olika medier? Och betyder opartisk att alla politiska partier ska få samma förutsättningar att höras, och samma utrymme i medierna, oavsett?

Hör hela det digitala frukostseminariet om den politiska journalistiken inför valet från vår #srfrukost 23 september här.

Seminariet inleds med en intervju mellan moderator Erik Blix och Kajsa Falasca, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet/Demicon, som forskar om strategisk politisk kommunikation i det moderna medielandskapet.

I panelen:

  • Marcus Oscarsson, politisk kommentator, TV4
  • Tomas Ramberg,  inrikespolitisk kommentator, Sveriges Radio
  • Annie Reuterskiöld, politisk kommentator, SvD