Gregoriansk sång från norra Europa

Här finns inget ljud
Den lettiska ensemblen Schola Cantorum Riga framför gregoriansk klostersång från Hamburg, Florens och Lund.

De stora europeiska städerna under högmedeltiden hade snarlika musikaliska traditioner, i synnerhet inom kyrkan där den gregorianska vokalmusiken hade fått fäste. Men de lokala sekulära musiktraditionerna, muntligt traderade och i hög grad improvisationsbaserade, påverkade även kyrkomusiken så det finns specifika skillnader mellan de olika städernas skolor som kan höras.

Det var dessa sekulära inslag i kyrkomusiken, där församlingen emellanåt stämde upp i vulgära texter när de kände igen melodierna, som gjorde att påve Marcellus II var nära att stänga ned all musikverksamhet i kyrkorna, vilket avstyrdes genom Palestrinas Marcellusmässa 1562. En historia som förmodligen inte är sann, men likväl bra.

Här får vi höra kyrkomusik från före Palestrina, influerad av de lokala sekulära musiktraditionerna i, bland andra städer, Lund.

Schola Cantorum Riga. Musikaliskt ledning och vevlira: Guntars Prānis.

1. Codex di Perugia: Benedicamus
2. Codex Engelberg 314: Unicornis Captivatur Conductus
3. Das Hamburger Antifonar: Quasi Stella Matutina Antiphona
4. Breviarium Paris: Aurora Velut Hymnus
5. Codex Strigoniense: Sanctus Cum Tropo
6. Gregorianum: Simile Est Regnum Antiphona & Magnificat
7. Laudario Fiorentino: Alleluya Alto Re Di Gloria Lauda
8. Liber Scole Virginis Lund: Gaude Maria Sequentia

Konsert från 4 juni 2021, Tyska kyrkan i Stockholm, Stockholm Early Music Festival.

Programledare: Martin Gribbe 
Producent: Evert van Berkel 
Musiktekniker: Johan Hyttnäs

Musik som spelats i avsnittet

 • 19.05
  Schola Cantorum Riga, Guntars Prānis (dir) - Benedicamus
  Kompositör: Codex di Perugia
 • 19.11
  Schola Cantorum Riga, Guntars Prānis (dir) - Unicornis Captivatur Conductus
  Kompositör: Codex Engelberg 314
 • 19.16
  Schola Cantorum Riga, Guntars Prānis (dir) - Quasi Stella Matutina Antiphona
  Kompositör: Das Hamburger Antifonar
 • 19.23
  Schola Cantorum Riga, Guntars Prānis (dir) - Aurora Velut Hymnus
  Kompositör: Breviarium Paris
 • 19.26
  Schola Cantorum Riga, Guntars Prānis (dir) - Sanctus Cum Tropo
  Kompositör: Codex Strigoniense
 • 19.28
  Schola Cantorum Riga, Guntars Prānis (dir) - Simile Est Regnum Antiphona & Magnificat
  Kompositör: Gregorianum
 • 19.34
  Schola Cantorum Riga, Guntars Prānis (dir) - Alleluya Alto Re Di Gloria Lauda
  Kompositör: Laudario Fiorentino
 • 19.38
  Schola Cantorum Riga, Guntars Prānis (dir) - Gaude Maria Sequentia
  Kompositör: Liber Scole Virginis Lund