Håkan Blomqvist och den judiska arbetarrörelsen Bunds svenska historia

10 min
En socialistisk rörelse med jiddisch i fokus? Den var stor i Jiddischland före andra världskriget och återuppstod ur askan efteråt, runtom i världen. Håkan Blomqvist berättar.

Den socialistiska, sekulära, judiska arbetarrörelsen Bund uppstod i Vilnius 1897, och strävade efter en socialdemokratisk utveckling i Ryssland. Det var det största av flera judiska politiska partier i Polen mellan krigen, och med sitt fokus på jiddisch, ”jiddischkajt” som språk och kultur, har Bund bidragit till jiddischens fortlevnad. Doikajt, ”här-het” var ett annat centralt begrepp för rörelsen: Judarna skulle ha samma rättigheter som andra medborgare, i de länder där de bodde.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.47
    Isabel Frey - Di Shvue
    Kompositör: Ej Angiven
    Bolag: Beste Unterhaltung