Högre lön? – Var god dröj!

28 min
Det här året blir dystert för svenska löntagarna. Och håller prognoserna äts även nästa års löneökningar upp av priserna. Löntagarna förväntas hålla igen på lönekraven – en samtidigt ökar företagens vinster.

Programledare:
Claes Aronsson

Röster och medverkande i programmet
Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet
Anders Jelmin, arbetsmarknadsreporter på Ekot
Torbjörn Johansson, förhandlingschef, LO
Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv
Albin Kainelainen,  generaldirektör, Konjunkturinstitutet
Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi
Peter Malmqvist, finansanalytiker

Producent:
Olof Wijnbladh

Tekniker:
Christer Tjernell

ekonomiekotextra@sverigesradio.se