Bästa vännen - en global jätteindustri

21 min
Det kraftigt ökade hund- och kattintresset är mumma för zoobutiker och djurmatsbolag. Men det är inte antalet djur som driver på utvecklingen mest, utan att kunderna väljer allt dyrare produkter. Är det vettigt att betala extra för specialfoder, och hur ser marknaden och framtiden för branschen ut?

Programledare:
Hanna Malmodin

Röster och medverkande:
Hanna Palmqvist, veterinär och doktorand SLU
Anna Ekström, försäljningsansvarig Nielsen IQ
Magnus Sjösten, vd Doggy AB
François-Xavier Roger, finanschef Nestlé
Mark Cushing, författare Pet Nation
Mattias, ägare till hunden Dafne

Tekniker:
Maria Stockhaus