Hur är det egentligen att odla vin i Sverige?

48 min
I år slog den svenska vinskörden rekord. Vilka fördelar har det att satsa på vinodling just i Sverige och hur ser svårigheterna ut? Och Jonna Bornemark är gäst i vår serie om intellektuella (29 min in i avsnittet).

Louise Epstein och Thomas Nordegren bjuder på högläsning ur en av litteraturpristagaren Abdulrazak Gurnahs romaner. Och så undrar vi vilken taktik som är bäst om man vill bli lite mer bildad och alert. Ska man läsa författare som år efter år förekommer i spekulationerna inför Nobelpriset, eller är det bättre att satsa på dem som aldrig hann få priset innan de gick bort?

I år slog den svenska vinskörden rekord och antalet heltidsvinodlare har också blivit fler. Vilka fördelar har det att satsa på vinodling just i Sverige och hur ser svårigheterna ut? Det ska vi prata om med Emma Serner som är ordförande i Sveriges branschförening för oenologi och vitikultur. Tillsammans med sin partner Andrea Guerra driver hon även en vingård på Södra Gotland. Andrea Guerra kommer från Italien. Varför valde han att omgruppera till Gotland? Och vilken kunskap från italiensk vinodling har kommit till störst nytta på svensk mark?

Och så fortsätter vår serie om hur det är att vara intellektuell i Sverige. I dag har vi bjudit in Jonna Bornemark, professor i filosofi. Hon anser att intellektuella har en stor roll att spela i samhället och i dag kommer hon att berätta varför.

Programledare: Louise Epstein
Bisittare: Thomas Nordegren
Producent: Olle Björkman