Hur ser framtidens järnväg ut?

7:50 min
Långsiktiga planer för järnvägen diskuteras just nu på Trafikverket. Förslag, om bland annat höghastighetstågen, väntas i november, och berörda kommuner väntar otåligt på besked.