Internationellt uppmärksammad Auschwitz-utställning till Malmö 2022

4:58 min
Större andel kvinnliga dirigenter på svenska konserthus. Svenskt förlag erbjuder sig att ge ut Sally Rooney på hebreiska.