”Jag kom, jag såg, jag segrade”

9:30 min
”Jag kom, jag såg, jag segrade” är ett citat som ofta används och parafraseras. Zlatan och The Hives är några av dem som lekt med dessa ord. Men hur ofta tänker man på citatets krigiska ursprung?

Expert: 
Magnus Västerbro, fackboksförfattare och journalist

Producent och programledare: 
Erik Laquist