Jan Guillou 1991

60 min
Författaren pratar om livets stora orättvisor och livets små förtretligheter.

Cirka 16 minuter är det ett hack i sändningen, det är så i inspelningen av programmet.