Larmen innan Elin tog sitt liv

31 min
Ingen kollade till Elin på hennes boende trots larm om att hon var suicidal – och hon tog sitt liv. Kalibers granskning visar vad som går fel inom vården när det handlar om patienter som begår självmord. Fel som upprepas – gång på gång.

Om en patient mår så dåligt som Elin ska det enligt regionen finnas en så kallad krisplan som ska identifiera risksituationer som kan få en patient att må sämre och beskriva vad man ska göra om en sådan situation uppstår. Det har visat sig vara ett viktigt verktyg i vården av personer som riskerar ta sina liv. Men Elin har ingen krisplan och vår granskning visar att hon inte är ensam om det.

Södra Älvsborgs sjukhus anmäler självmordet enligt lagen om Lex Maria. Deras utredning visar på brister i Elins behandling. I utredningen står det att en av de bakomliggande orsaker de hittat är att samverkan med socialtjänsten brast, att det inte fanns tillräckligt kvalitetssäkrade kommunikationsrutiner mellan sjukhus och kommun, mellan de möten de hade. De skriver också att det saknades en krisplan för Elin.

Granskningen av över 100 lex Maria-anmälningar visar på brister inom vården av personer som begått självmord. I anmälningarna brister det bland annat i suicidriskbedömningar och dokumentation.

Reporter: Sofia Boo

Producent och programledare: Annika H Eriksson

Slutmix: Jan-Olof Leandersson

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.04
    Alexandre Desplat, Hollywood Studio Symphony - Syriana
    Album: Syriana
    Kompositör: Alexandre Desplat
    Bolag: Rca