Karikatyrerna som skakade världen

31 min
Danska Jyllandspostens publicering av 12 karikatyrer av profeten Muhammed 2005 ställde frågan om yttrandefrihet på sin spets och ledde till stora motsättningar.

En återkommande fråga i kulturen under 2000-talets första decennier har handlat om var yttrandefrihetens gränser ska dras. Många gånger med religionen i centrum - rätten att häda, har balanserats mot religionsfriheten och allas rätt att få praktisera sin tro.

En händelse som kom att bli en oundviklig mittpunkt i den debatten var när den danska morgontidningen Jyllandsposten 2005 publicerade 12 karikatyrer av den islamska profeten Muhammed.

Det här är berättelsen om hur ett dussin tecknade bilder klöv världen och ledde till både fredliga protester och terror.

Reporter: Anna Gjöres