Klasskillnader, klimat, integration

30 min
Ring P1 från Malmö om bland annat klasskillnader mellan rika och fattiga, klimatförändringar och hundar och integration. Programledare Sofie Ericsson, ansvarig utgivare: Anna Stenberg