Kompistorsdag: “Orättvis månadspeng”

6:11 min
Idun har skrivit in till Farzad och Ludvig. Hon behöver hjälp att prata med sina föräldrar om att det känns orättvist att hon måste jobba för sin månadspeng, medan andra inte måste det.