KONSERT: Polsk landsbygdsjazz med Kapela Maliszow

60 min
Kapela Maliszow är en familjetrio från den lilla byn Mecina i sydöstra delen av Polen, där improvisation är en viktig beståndsdel i folkmusiken. Rytmerna väcker inte sällan danslust!

Kapela Maliszow består av syskonen Kacper och Zuzanna och pappan Jan Malisz som vid besöket i Stockholm ersattes av Marcin Drabik. De kallar sin musik lite skämtsamt för landsbygdsjazz eftersom en stor del av musiken är öppen för improvisation. Vid en första lyssning kan den upplevas som något yxig, men vid närmare utforskande framträder en högst raffinerad folkmusik där melodin ständigt ändrar karaktär. De överraskande motrytmerna och dragningar framkallar lust att dansa polska folkdanser som mazurka och oberek.

Kapela Maliszow: Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång och trummor, Marcin Drabik oktavfiol och folklig cello (basiola).

Konsert från 3 april 2022, Stallet i Stockholm.

Programledare och producent: Mats Einarsson
Inspelning: Mats Landberg och Peter Flodby

Musik som spelats i avsnittet

 • 19.05
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Zawiślocek
  Kompositör: trad
 • 19.11
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Mazurek niechciany
  Kompositör: Kacper Malisz
 • 19.14
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Oj, chmielu, chmielu (bröllopssång).
  Kompositör: trad
 • 19.20
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Haciok
  Kompositör: trad
 • 19.24
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Zielona lipka
  Kompositör: trad
 • 19.27
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Kujawiak
  Kompositör: trad
 • 19.32
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Furtok
  Kompositör: trad
 • 19.37
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Wiązanka mazurków kacpra Malisza
  Kompositör: Kacper Malisz
 • 19.43
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Chodzony bez celu
  Kompositör: Kacper Malisz
 • 19.47
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Bzicam konia bzicam
  Kompositör: trad
 • 19.51
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Mazurek Niepojęty
  Kompositör: Kacper Malisz
 • 19.59
  Kapela Maliszow, Kacper Malisz, fiol, Zuzanna Malisz, sång, trummor, Mancin Drabik , folklig cello (basiola), oktavfiol - Polka Kacpra
  Kompositör: Kacper Malisz