Konsten att höra till – litteraturens pappor utanför normen

30 min
Hur ser en modern familj ut? Hur som helst, skulle ett enkelt svar kunna vara. Men är vår frihet att forma familjen som vi vill så enkel och självklar? Kvinnliga författare som intresserat sig för familjen finns det gott om, men männen då?

Vår reporter Kicki Möller träffar författarna Kristofer Folkhammar, Augustin Erba och Christian Daun. Alla har de skildrat pappor som på olika sätt söker efter tillhörighet i det moderna familjebygget.