Konsten mitt i Polens politiska dragkamp

17 min
När det moderna museet i Warszawa hösten 2021 öppnar sin första stora utställning under sin nya chef är titeln "Politisk konst" - och två av de medverkande konstnärerna är svenska: Lars Vilks och gatukonstnären Dan Park, som upprepade gånger dömts för hets mot folkgrupp för sina verk.

För museichefen Piotr Bernatowicz handlar utställningen om att pröva yttrandefriheten i Polen i en tid av "cancel culture" och åsiktskorridorer.

För konstnären Karol Radziszewskis är utställningen en fix idé hos museichefen Bernatowicz att lansera högerorienterad samtida konst, men bara som politik, förklätt till konst.

Ett reportage av Morris Wikström.