Mer biobränslen från Preem ökar utsläppen från raffinaderierna: "De måste göra mer"

36 min
Klotet granskar Preems nya satsning på biobränslen.

Klimatstriden om utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil tog en abrupt vändning förra hösten, när bolaget drog tillbaka sin ansökan om att utöka verksamheten. Istället var beskedet att man skulle satsa stort på biobränslen. Men hur ambitiös är egentligen Preems satsning på förnybara drivmedel? Och hur långt räcker den för att nå klimatmålen?