Kvinnorna som inte finns

38 min
De gick in i relationer där det senare visade sig att deras pojkvänner var nätverkskriminella. Nu berättar Malin, Eva och Sara för P3 Krim om hur deras relationer såg ut och hur de påverkats av dem.

Gemensamt för Malin, Eva och Sara är att de så småningom förstod deras mäns position i kriminella nätverk, men först när var för sent. De har erfarenheter av olika typer av våld, har fruktat för sina egna och nära anhörigas och vänners liv och upplever att det är svårt att få hjälp av myndigheter som polis och socialtjänst för att hitta tryggheten igen.

*Malin, Eva och Sara heter egentligen någonting annat. Deras röster är inlästa av skådespelare.

Länkar för dig som är utsatt för våld eller känner någon som är det:

https://kvinnofridslinjen.se/sv/

https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/har-far-du-stod-och-hjalp/ 

https://www.unizonjourer.se/

http://qrut.se/ 

https://roks.se/ 

Medverkande:

"Malin"

"Eva"

"Sara"

Mona Lillkåll Kassarp, verksamhetschef Qrut

Jale Poljarevius, polismästare och underrättelsechef i region Mitt

Programledare:

Evalisa Wallin

Viktor Ahldén

Producent: Linus Lindahl

Reportrar:  Alexandra Sannemalm

Ljudtekniker: Johan Hörnqvist

Kontakt: p3krim@sverigesradio.se 

Tipstelefon & Signal: 0734-61 29 15