Kyrkans stora utmaningar: kyrkorna, klimatet, "det svenska" och vigselrätten

45 min
På söndag är det kyrkoval och Svenska kyrkan står inför många vägval

Hur stor betydelse ska kulturarvet ha i kyrkan, hur ska kyrkans skog förvaltas och hur viktig är det "svenska" i Svenska kyrkan?

Hör reportage från skogen med bland andra Amie Ringberg som kandiderar för den nybildade nomineringsgruppen Himmel och Jord i Växjö stift.
Hör även kyrkoherden Magnus Svensson som tycker att Svenska kyrkan borde sälja flera av sina kyrkor för att spara pengar.

Niklas Larsson, gruppledare för Centerpartiet i kyrkomötet tillika kommunalråd i Osby kommun och Julia Kronlid, ledamot i kyrkomötet för Sverigedemokraterna tillika riksdagsledamot deltar också i programmet.

Frilansjournalisten Erik Lindfelt medverkar också.

Programledare: Åsa Furuhagen
Producent: Anders Diamant
Reporter: Lollo Collmar