Läraren: "När jag hör om våldsdåd i skolan kan jag få flashbacks till situationer jag varit med om i klassrummet"

45 min
Många lärare vittnar om en ökad utsatthet för hot och våld från elever och vårdnadshavare. Kan lärare som rädda eller ängsliga uppfylla sitt demokratiuppdrag och ta upp känsliga frågor?

Veckans avsnitt av Människor och tro handlar om lärarrollen i en alltmer polariserad värld, där värdekonflikter lätt uppstår i klassrummet.

Reportage från Frankrike där man efter mordet på historieläraren Samuel Paty år 2020 utbildar anställda på de offentliga skolorna i hur man handskas med konflikter i klassrummet.

Även i Sverige har skolvärlden den senaste tiden skakats av två våldsdåd, av elever med kopplingar till våldsbejakande ideologier.

Påverkar våldsdåd i skolan hur lärare undervisar i frågor som handlar om värderingar, tro och politiska ideologier, något som redan idag kan vara en utmaning?

Intervju med Björn Westerström, gymnasielärare i Malmö som blev dödshotad av en elev, något som påverkade hans sätt att undervisa.

Kommentar från Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, om hot och våld mot lärare.

Samtal mellan grundskoleläraren, författaren och tidigare läsambassadören Anne-Marie Körling om hennes erfarenheter och Christer Mattsson, lärare som forskar om våldsbejakande extremism och utbildar lärare, i egenskap av föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet.

Programledare: Thella Johnson
Producent: Anders Diamant
Reporter: Anna Trenning-Himmelsbach