Lina Stoltz - Första gången jag besökte en anstalt

4:31 min
Författaren Lina besöker en anstalt som research för ett skrivprojekt. Hon tänker på de som vistas i de anonyma cellerna, på deras mödrar och barn.

Om Lina Stoltz:

Lina Stoltz är författare och skriver i huvudsak för barn och ungdomar. Hon möter ofta sina läsare på hemmaplan - i deras klassrum.