Livet i luftrummet och forskningslabbet där nya Östersjötorskar föds

96 min
Vi sänder från Öland med blicken uppe i skyn. Vad händer där, i spindlarnas, fjärilarnas och tornseglarnas rike? Och så till Gotland där nya försök görs för att rädda torsken. Programledare: Karin Gyllenklev.

Spindlar som låter sig fångas av vinden, fjärilar som flyttar kilometerhögt upp och tornseglarna som svävar på vakna vingar. Ja, livet högt upp i luften är temat för morgonen hos fältreporter Josefin Nilsson i Ås på södra Öland. Tillsammans med entomologen Dave Karlsson och ekologiprofessorn Susanne Åkesson utforskar vi lufthavet och livet ovan molnen.

Och så besöker vi ett forskningslaboratorium i Ar på Gotland. Här testas nu en ny metod för att hjälpa den hårt prövade Östersjötorsken. Torskarna leker inne på labbet och sedan sätts de några dagar gamla larverna ut på bra ställen i Östersjön. Förhoppningen är att knuffa torskarna förbi det kritiska äggstadiet.

Vi får också vara med om två premiärer. Först en trollsländas allra första flygtur. Och sedan ett uruppförande inför publik av sången Sånglärkan som inspirerats av Fågelsångsnatten.

Och så möter vi en groda som försvann ur den svenska faunan på 1960-talet men numera är tillbaka igen: klockgrodan. Den blåser upp sin rödorangea strupsäck och framkallar ett säreget, ringande läte som kan färdas långt i landskapet.

I veckans kråkvinkel hyllar Tina-Marie Qwiberg de ofta bortglömda fibblorna.

Programledare är Karin Gyllenklev.

Musik som spelats i avsnittet

 • 06.27
  Digiffects Sound Effects Library - Crane Bird Version 1
  Album: Bird Sounds
  Bolag: Hot Ideas 2016
 • 07.20
  Sofia Thelin - Sånglärkan
  Charlotte Brorsson Trell
  Textförfattare: Sofia Thelin