Lotta Ramel: Jag fick en örfil och släpades ner i kulverten

17 min
För Erik Blix berättar Lotta om hur hon utsattes för en våldtäkt i Frankrike när hon var 19 år gammal och hon var helt säker på att det skulle avsluta hennes liv. Hon berättar också om hennes pappa Povel som nästa år skulle fyllt 100 år gammal och hur det ska firas.