Lovsång - att leva för andra

14 min
Samuel Ljungblahd och kören Messengers sjunger i gudstjänsten på Tacksägelsedagen, där pastor André Jakobsson predikar. Från Umeå.

Lyssna på eller ladda ner samtal och predikan separat.

På Tacksägelsedagen är temat lovsång och det blir en gudstjänst med mycket sång och musik. Gospel- och soulsångaren Samuel Ljungblahd berättar vad lovsång betyder för honom. André Jakobsson, pastor och regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, funderar kring lovsång. Vad händer med den som sjunger lovsång? Är lovsång något inåtvänt, en verklighetsflykt, en jakt efter känslor? Eller handlar den tvärtom att lyfta blicken från sig själv och se den andre?

När jag i lovsången ser in i Guds hjärta, låter mig förundras över vem Gud är, hur Gud är, så tror jag att jag också kommer att se Guds älskande hjärta för den här världen och alla människor som finns här. Lovsången kommer att locka mig närmare Gud - men också närmare människor.

Texter

Lukasevangeliet 17:11-19

Musik

Our God reigns (I Houghton, BJ Putnam)
Witness (S Ljungblahd)
Jag vill ge dig o Herre min lovsång (C Hultgren)
Ruler of everything (S Ljungblahd)
My strength (A Lindsey, D Munizzi, I Houghton, M Munizzi, M Edwards)
Herren är min starkhet (E Pettersson) / Inför din tron (L Lithell)
Closer (A Schold, E Pears, S Ljungblahd)
Här får jag va (M Sandell)
Greater (S Ljungblahd)

Medverkande

André Jakobsson, predikan, samtal, piano och keyboard
Samuel Ljungblahd, sång och samtal
Christina Samuelsson, textläsning
Messengers, sång
Isak Samuelsson, körledning och piano
Simon Persson, orgel
Victor Brännström, gitarr
Tobias Pettersson, bas
Ulf Sundquist, trummor

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.03
  Samuel Ljungblahd – sång, Messengers – sång, Isak Samuelsson - piano, André Jakobsson - keyboard, Simon Persson - orgel, Victor Brännström - gitarr, Tobias Pettersson - bas, Ulf Sundquist - trummor - Our God reigns
  Kompositör: Israel Houghton, BJ Putnam
 • 11.09
  Samuel Ljungblahd – sång, Messengers – sång, Isak Samuelsson - piano, André Jakobsson - keyboard, Simon Persson - orgel, Victor Brännström - gitarr, Tobias Pettersson - bas, Ulf Sundquist - trummor - Witness
  Kompositör: Samuel Ljungblahd
 • 11.13
  Samuel Ljungblahd – sång, Messengers – sång, Isak Samuelsson - piano - Jag vill ge dig o Herre min lovsång
  Kompositör: Christer Hultgren
 • 11.23
  Samuel Ljungblahd – sång, Messengers – sång, Isak Samuelsson - piano, André Jakobsson - keyboard, Simon Persson - orgel, Victor Brännström - gitarr, Tobias Pettersson - bas, Ulf Sundquist – trummor - Ruler of everything
  Kompositör: Samuel Ljungblahd
 • 11.29
  Samuel Ljungblahd – sång, Messengers – sång, Isak Samuelsson - piano, André Jakobsson - keyboard, Simon Persson - orgel, Victor Brännström - gitarr, Tobias Pettersson - bas, Ulf Sundquist – trummor - My strength
  Kompositör: Aaron Lindsey, Danielle Munizzi, Israel Houghton, Martha Munizzi, Matthew Edwards
 • 11.41
  Samuel Ljungblahd – sång, André Jakobsson - piano - Herren är min starkhet
  Kompositör: Eva Pettersson
 • 11.43
  Samuel Ljungblahd – sång, André Jakobsson - piano - Inför din tron
  Kompositör: Lydia Lithell
 • 11.44
  Samuel Ljungblahd – sång, André Jakobsson - piano - Closer
  Kompositör: Arild Schold, Emma Pears, Samuel Ljungblahd
 • 11.49
  Messengers – sång, Isak Samuelsson - piano - Här får jag va
  Kompositör: Maria Sandell
 • 11.54
  Samuel Ljungblahd – sång, Messengers – sång, Isak Samuelsson - piano, André Jakobsson - keyboard, Simon Persson - orgel, Victor Brännström - gitarr, Tobias Pettersson - bas, Ulf Sundquist - trummor - Greater
  Kompositör: Samuel Ljungblahd