Mahlers nia med Radiosymfonikerna

Här finns inget ljud
Vi bjuds på Gustav Mahlers svindlande sköna och oerhört gripande symfoni nr 9 med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av ryske Mahler-älskaren Jevgenij Svetlanov.

”Fyra olika sätt att ta farväl”. Så beskrev Leonard Bernstein de fyra satserna i Mahlers sista fullbordade symfoni, symfoni nr 9. Verket uruppfördes postumt av Bruno Walter 1912 , ett år efter Mahlers död. Mahler fick alltså aldrig själv höra nian mer än för sitt inre öra.

Kompositören Alban Berg, som närvarade vid uruppförandet, betraktade första satsen i nionde symfonin som bland det mest utsökt enastående Mahler komponerat. Till sin hustru Helene skrev Alban Berg att hela första satsen genomsyras av en föraning om döden. Igen och igen gör den sig påmind.

Men första satsen är även full av nostalgisk sötma! Och för att åter låna orden från Alban Berg så är första satsen framförallt ett uttryck för en oerhörd kärlek till livet att levas till fullo innan döden kommer.

I starten av symfonin hörs ett framträdande motiv introducerat i harpa som tas upp även av stråkarna. Det är ett slags mottotema som ligger bakom mycket av musiken i första satsen och stammar ur rytmen i orden ”Leb wohl”, farväl, som Mahler skrivit in i skissen till första satsen i nionde symfonin. Bergs tankar kring Mahlers nionde symfoni grundas alltså inte enbart på hans egen tolkning av den klingande musiken.

Sveriges Radios symfoniorkester. Dirigent. Evgenij Svetlanov.

1. Gustav Mahler: Symfoni nr 9 D-dur

Konsert från 1998, Berwaldhallen i Stockholm.

Programledare: Johan Korssell

Musik som spelats i avsnittet

  • 19.11
    Gustav Mahler - Symfoni nr 9 D-dur
    Sveriges Radio symfoniorkester, Jevgenij Svetlanov (dirigent)