Makten över minnet

55 min
Våra digitala minnen ägs allt oftare av multinationella företag. Håller vi på att förlora makten över vårt förflutna?

Vi människor glömmer egentligen det mesta vi ser och gör under ett liv. Men förutsättningarna har förändrats i takt med att vår tillvaro blivit allt mer digital. Idag lämnar vi efter oss massiva mängder data som bildar en detaljerad dagbok över våra liv. En dagbok som inte kontrolleras av oss själva utan av privata bolag.

P3 Dystopia reder ut om vi håller på att tappa kontrollen över vårt förflutna och i förlängningen våra identiteter och vem som egentligen har rätten att bli glömd på internet.

Dessutom bekantar vi oss med den växande industri som kallas för "digital afterlife", där företag utvecklar tjänster som möjliggör ett digitalt evigt liv.