Månadens diktare: Kristofer Flensmarck

4:19 min
Dikt: ur "Almanacka" Första rad: 27 augusti Uppläsning: Kristofer Flensmarck

Kristofer Flensmarck debuterade 2005 med en diktsamling och har sedan dess utkommit med tolv skönlitterära böcker, företrädesvis poesi men även romaner. Författarskapet fördjupar frågeställningar kring livets avgörande skeden: kärlek och närhet, förlust och död. I den konstnärliga arbetsprocessen förhåller Flensmarck sig ofta till befintliga material som efter bearbetning och tillägg resulterar i ny text. Till exempel bygger diktsamlingen Almanacka på anteckningar och kalendrar som hans farmor lämnade efter sig när hon dog.

Kristofer Flensmarcks senaste roman In i smärtan utkom i juletid förra året. I höst är han aktuell med diktsamlingen Signal (Anti).

"En minimalistisk och vacker berättelse om liv, död och mänskligt varande".

                     - Svenska Dagbladet om diktsamlingen "Almanacka"

DIKTSAMLING: Almanacka (Natur och Kultur, 2009)

MUSIK Nils Frahm: The Dane

EXEKUTÖR Nils Frahm, piano

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Nils Frahm - The Dane
    Kompositör: Nils Frahm
    Bolag: Erased Tape