Månadens diktare: Kristofer Flensmarck

4:29 min
Dikt: "Skuggvärlden" Uppläsning: Kristofer Flensmarck

Kristofer Flensmarck debuterade 2005 med en diktsamling och har sedan dess utkommit med tolv skönlitterära böcker, företrädesvis poesi men även romaner. Författarskapet fördjupar frågeställningar kring livets avgörande skeden: kärlek och närhet, förlust och död. I den konstnärliga arbetsprocessen förhåller Flensmarck sig ofta till befintliga material som efter bearbetning och tillägg resulterar i ny text. Till exempel bygger diktsamlingen Almanacka på anteckningar och kalendrar som hans farmor lämnade efter sig när hon dog.

Kristofer Flensmarcks senaste roman In i smärtan utkom i juletid förra året. I höst är han aktuell med diktsamlingen Signal (Anti).

DIKTSAMLING:  Slutförvar  (Irrlicht, 2013)

MUSIK Karel van Steenhoven: Just a song

EXEKUTÖR Ute Schleich, blockflöjt

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Karel Van Steenhoven - Just A Song - For Michael Nyman
    Ute Schleich
    Etikett: Conditura Records