Månadens diktare: Li Li

4:17 min
Dikt: ur sviten Bambu i björkskog Uppläsning: Li Li

DIKTSAMLING: Där blicken stannar (Smockdoll förlag, 2021)

MUSIK William Alwyn: Crépuscule

EXEKUTÖR Ieuan Jones, harpa

Hans stora tema är exiltillvaron som kines i Sverige och Europa. Dikterna om modern och fadern är djupt gripande. Nyktert men ändå drabbande förmedlar de en erfarenhetssfär som är ovan för de flesta av oss. Gång på gång har jag ertappat mig med att fundera över vad som är svenskt och kinesiskt i dessa starka dikter.

Lars-Håkan Svensson, Sydsvenska Dagbladet, 2021

Li Li skriver en berättande, konkret poesi, men i likhet med sin store förebild Tomas Tranströmer har han en förmåga att ladda konkretionen med mångtydighet och antydd symbolik. Dynamiskt rör sig ”Ursprunget” mellan existentiell saknad och stark upptagenhet av livet som det i varje ögonblick levs.

 Michel Ekman  Svenska Dagbladet, 2007

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    William Alwyn - Crépuscule
    Ieuan Jones
    Chamber Music (2)
    Etikett: Chandos