Månadens diktare: Steinar Opstad

4:15 min
Dikt: Hjärta Översättning: Marie Lundquist Uppläsning: Pontus Plaenge

"Ända från debuten har Steinar Opstad varit något av en särling i den norska poesin. Tvärs igenom alla litterära trender har han vidhållit sitt allvar och sitt patos, utan att dikterna i sig förfallit till att bli pretentiösa. Tvärtom har de ett tilltal som kan vara både enkelt och öppet. De har drag av både dikt och bekännelse och känns alltid erfarna, prövade mot den egna existensen. Motiven hämtas ofta från uppväxten i bondemiljö, skildrad med lika delar kärlek och främlingskap.

Människans kamp för att finna ett fäste någonstans: i tron, i släkten, i kärlekens alla irrgångar, ligger alltid som en tung basklang i Opstads dikter. Allt måste utmanas, blottläggas, sättas på spel. Ärligt och ibland brutalt, men med ett finstilt idiom, som gjort för att skildra den ensamhet och längtan vi alla delar. Tvivlet tycks lika stort som tilltron till poesins nödvändighet och förmåga att gestalta livets essens." - Marie Lundquist

DIKTSAMLING: Den lyckligaste av alla ensamheter Ellerströms, 2012

MUSIK Johann Sebastian Bach: Arioso ur Capriccio B-dur BWV 992

EXEKUTÖR Nikolaj Demidenko, piano

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.01
    Johann Sebastian Bach - Capriccio För Klaverinstrument Bwv 992 B-dur (Arr)
    Nikolaj Demidenko
    Bach-Busoni:Transcriptions (1)
    Etikett: Hyperion