Marie-Louise Ekman om Gösta Ekmans tvivel, hemligheter och den egna sorgen

54 min
Marie-Louise Ekman är gäst i P1 Kultur och berättar om Gösta Ekmans tidiga dagboksanteckningar. Vi åker också till Norrköping där det blåst upp till storm om kulturen. Vad är det som händer?

För sex år sedan, 1 april 2017, dog skådespelaren Gösta Ekman, 77 år gammal. I nya boken ”Jag tror jag går in i hans rum och öppnar en väska till” har Marie-Louise Ekman öppnat Gösta Ekmans dagböcker från 1950-, 60- och 70-talen. Det visar sig bland annat vara anteckningar tyngda av självtvivel och självmordsförsök och funderingar om vad man egentligen ska göra av det här livet. Hör Marie-Louise Ekman berätta om arbetet med ”Jag tror jag går in i hans rum och öppnar en väska till”.

DET STORMAR OM KULTUREN I NORRKÖPING

Norrköping blev för två veckor sedan fokus för en stormig kulturdebatt. Efter nästan hundra år av socialdemokratiskt styre har borgerlig samverkan tagit över makten i staden. Politikerna vill göra nya prioriteringar vad gäller kommunens pengar. Det aviseras besparingar och reaktionerna låter inte vänta på sig. Det talas om en ”kulturslakt”. Vad ligger under alla starka känslor? P1 Kulturs Lisa Bergström återvände till staden där hon växte upp för att undersöka vad som egentligen händer och vad som står på spel.

OBS-ESSÄ: VARFÖR FINNS MÄNNISKAN?

Det finns förstås ett vetenskapligt svar. Men genom historien har det också funnits en tankelinje som sökt svaret i relationen mellan Gud och människa. Idéhistorikern Michael Azar funderar över denna tradition och han gör det med avstamp i en av svensk litteraturs mest fascinerande sentenser, författad av Willy Kyrklund i ”Mästaren Ma”.

Programledare: Lisa Bergström
Producent: Anna Tullberg