Maya levde med sju personligheter inuti sig

35 min
När Maya vaknar upp på en polisstation har hon ingen aning om hur hon hamnat där. Men så kommer det tillbaka. Inuti Mayas kropp finns mer än en personlighet, och nu har en av dem gått för långt.

Av: Blenda Setterwall Klingert

Producent: Jonatan Loxdal

Slutmix: Astrid Ankarcrona

Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt.