Melody Farshin om att hitta sin identitet som uppväxt i ett miljonprogram

29 min
Melody Farshin är komiker och författare som just nu är aktuell med sin show "Tre streck", där strecken inte bara representerar orten, utan också de tre identiteterna inom henne. Hur förhåller man sig till moderslandet, fosterlandet och miljonprogrammet? Vi pratar också om hennes inre "Majbritt" som kommer fram i finrummen och hennes resa som komiker där hon var tvungen att hitta sitt egna uttryck.

Programledare: David Druid, Margret Atladottir och Kodjo Akolor.