Mia Winald-Karlström - mamma till ett hjärtebarn

30 min
Marie "Mia" Winald-Karlström är mamma till ett "hjärtebarn" som hon kände igen sitt eget liv i. Martin Dyfverman har träffat henne.