Musks rebelliska AI ska svara på spicy frågor

11 min
En ny chattbot har kommit till världen – som kan skämta om hur man gör kokain. Elon Musk vill att Grok ska ge oss sanningen med en dos sarkasm. Men att träna en AI på data från X har sina risker.