När är det ok med mobil?

6:14 min
”Min 8-åring tjatar om att få en egen mobil.”, skriver en mamma till veckans Kompistorsdag. Farzad och Azada hjälper till, och diskuterar även skärmtid!