När havet dör

69 min
Vi har länge betraktat havet som en outtömlig källa till mat. Det är det inte och nu håller vi sakta men säkert på att kväva det liv som lever där.

De tropiska korallreven bleknar och dör när jorden blir allt varmare. Med sig in i döden tar de tusentals andra djur och växter. På stränder spolas fiskar upp som inte klarat sig i det allt mer syrefattiga eller sura vattnet. Samtidigt tar vi upp tonvis och åter tonvis av det marina ekosystemets viktigaste rovfiskar för att mätta en medelklass i väst som är allt sugnare på havets läckerheter. 

Vad kan vi göra för att stoppa dödsspiralen som just nu pågår under vattenytan?