Nu öppnas vapenslussarna till Ukraina

39 min
Caroline Salzinger med gäster om dramatiken och politiken i Europa.

Claes Aronsson, programledare

Susanne Palme, Eu-kommentator

Caroline Salzinger, Berlinkorrespondent

Göran von Sydow, chef för SIEPS, Svenska Institute för Europapolitiska Studier