Nya metoderna som kan få bort djurförsöken

20 min
Nu ska EU ta fram en plan för att fasa ut djurförsök ur forskningen. I de kontroversiella experimentens ställe kommer databeräkningar och konstgjorda organmodeller. Men är metoderna tillräckligt bra?

Arbetet med att få fram nya metoder har pågått länge. Och det föranleds inte bara av omsorg om djuren – de nya metoderna är ofta bättre och billigare.

Vi hör toxikologen Mattias Öberg vid Karolinska institutet, Anna Herland som forskar i neurovetenskap vid Karolinska institutet, och Gunnar Cedersund på institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings Universitet, som ersätter djurförsök med datorberäkningar.