Ny säkerhetspolitisk karta i Norden efter Nato-besked

9:20 min
Med ett svenskt och finländskt Nato-medlemskap skulle den säkerhetspolitiska kartan ritas om för Norden och Östersjöområdet. För de baltiska staterna försvinner en osäkerhet om hur deras närmaste grannar kommer agera vid en eventuell konflikt.

Samtidigt blir Natos gräns mot Ryssland i ett slag drygt 130 mil längre. Vad innebär det på längre sikt, och hur kan ett nordiskt försvarssamarbete se ut i Nato?

Hör tre säkerhetspolitiska experter i tre länder kring Östersjön: Martin Hurt på det estniska internationella institut för försvar och säkerhet, Charly Salonius-Pasternak på Finlands utrikespolitiska institut och Eva Hagström-Frisell på FOI i Sverige.

Reporter: Nina Benner

Sändes i Godmorgon världen söndagen 15 maj 2022.

Ansvarig utgivare: Klas Wolf-Watz