Nya möjligheter att återvinna gamla kläder

45 min
Textilindustrin är en av världens mest förorenande och klimatbelastande branscher. Och hittills har återvinningen av material gått trögt. Men nu håller något på att hända.

Det kan gå åt tiotusentals liter vatten för att producera bara ett kilo textil. Dessutom förbrukas mängder av kemikalier och energi i produktionen av våra nya klädesplagg.

Återvinning av textil har delvis stått och stampat, men en ny anläggning för att sortera gammalt tyg, som har öppnats i Malmö, kan hjälpa till att ändra på det.

Och så ser skogsindustrin nya affärsmöjligheter och ger sig in i textilbranschen.

– Just nu skulle jag säga att vi i Sverige ligger först i spåret faktiskt, säger forskaren Erik Perzon på Svenska Miljöinstitutet IVL.

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.05
    Adam Drake, Tom Jenkins - Friday Club 7 (30)
    Album: Dirt Rock
    Bolag: Audio Network